drugs

DERIL ® - Alfacalcidol

DERIL ® is een medicijn op basis van Alfacalcidol

THERAPEUTISCHE GROEP: Vitamine D

Indicaties Actie Mechanismen Onderzoek en klinische effectiviteit Gebruiks- en doseringinstructies Waarschuwingen Zwangerschap en borstvoeding InteractiesContra-indicaties Ongewenste effecten

Indicaties DERIL ® - Alfacalcidol

DERIL® is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van pathologieën geassocieerd met vitamine D-tekort, zoals osteodystrofie als gevolg van nierfalen, rachitis en osteomalacie.

Het gebruik van dit medicijn is onlangs ook uitgebreid tot de behandeling van postmenopauzale osteoporose.

Werkingsmechanisme DERIL ® - Alfacalcidol

DERIL ® is een geneesmiddel op basis van alfa-calcidiol, een gehydroxyleerde vorm van colecalciferol en daarom biologisch actief.

Het belangrijke voordeel dat voortvloeit uit het gebruik van dit medicijn is te wijten aan zowel de farmacokinetische eigenschappen, gekenmerkt door een lage halfwaardetijd die het mogelijk maakt om de bijwerkingen gerelateerd aan de ophoping van vitamine D aanzienlijk te verminderen, dan aan de mogelijkheid om het renale metabolisme te omzeilen, gezien de aanwezigheid van een biologisch actieve verbinding die geen renale hydroxylatie vereist.

Bijgevolg kan alfacalcidiol een interactie aangaan met specifieke nucleaire receptoren door de expressie van eiwitten zoals calcium-biniding-eiwit op het niveau van de enterocyten- en renale tubulaire cellen te verhogen, noodzakelijk om een ​​betere opname van nier- en darmcalcium te garanderen.

Studies uitgevoerd en klinische werkzaamheid

1. SYNERGIE TUSSEN ALPHACALCIDOL EN GROENE THEEPOLYPENOLEN

Interessante experimentele studie die aantoont hoe de associatie van alfacalcidol en polyfenolen in groene thee belangrijk kan zijn bij het verbeteren van de botgezondheid in experimentele modellen van chronische ontstekingsschade.

2. DE IMMUNOMODULATOR ROL VAN ALFACALCIDOLO

Innovatief werk dat aantoont hoe alfacalcidol een belangrijke immunomodulerende rol kan spelen bij de controle van de cytotoxische immuunrespons die wordt waargenomen tijdens artritis psoriatica.

3. DE ALFACALDOLO BIJ DE BEHANDELING VAN OSTEOPENIË

Onderzoek naar de werkzaamheid van alfacalcidol bij de behandeling van osteopenie bij patiënten met bronchiale astma. De betreffende vitamine werd ook gekenmerkt door een bescheiden pijnstillende werking.

Wijze van gebruik en dosering

DERIL ®

Zachte capsules van 0, 25-1 mcg alfacalcidol:

in het algemeen maakt het beoogde therapeutische schema voor volwassenen gebruik van de toediening van 1 mcg alfacalcidol per dag in de beginfase van de behandeling en van verschillende doseringen in de daaropvolgende onderhoudsfase, berekend op basis van de bloedcalcium- en fosforconcentraties van de patiënt.

In elk geval moet de hele therapeutische procedure onder toezicht van uw arts staan.

De doses DERIL variëren aanzienlijk tijdens de pediatrische leeftijd.

Waarschuwingen DERIL ® - Alfacalcidol

De toediening van DERIL moet plaatsvinden onder medisch toezicht, gezien de belangrijke effecten van het geneesmiddel op het metabolisme van sporenelementen zoals calcium en fosfaten.

Dientengevolge is het periodiek controleren van bloedconcentraties van de bovengenoemde elementen belangrijk om het optreden van hypercalciëmie en daarmee gepaard gaande onevenwichtigheden te vermijden.

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

Het ontbreken van studies over het veiligheidsprofiel van alfacalcidol op de foetus tijdens de zwangerschap verlengt ook de contra-indicaties voor de zwangerschap en de daaropvolgende periode van borstvoeding.

interacties

De behoefte aan vitamine D, daarom zou de relatieve dosis alfacalcidol kunnen toenemen na de gelijktijdige inname van anti-epileptica en anticonvulsiva zoals barbituraten.

Er moet ook aandacht worden besteed aan het gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die het metabolisme van calcium, fosfor en magnesium kunnen moduleren om het verschijnen van elektrolytenonevenwichtigheden te voorkomen.

Contra-indicaties DERIL ® - Alfacalcidol

DERIL ® is gecontraïndiceerd in geval van hypercalciëmie of overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor een van de hulpstoffen.

Ongewenste effecten - Bijwerkingen

Hoewel de behandeling met alfacalcidol zeer goed wordt verdragen en geen klinisch gedetecteerde bijwerkingen vertoont, indien ingesteld volgens de richtlijnen en de werkelijke behoeften van de patiënt, kunnen hoge doseringen of een langetermijnbehandeling verantwoordelijk zijn voor misselijkheid, diarree, anorexia, gewichtsverlies, polyurie, zweten, hoofdpijn, dorst, duizeligheid, hypercalciëmie, hypercalciurie en hyperfostatemie met de relatieve complicaties.

Notes

DERIL ® kan alleen worden verkocht onder strikt medisch voorschrift.