darmgezondheid

Blumberg-bord

Het teken van Blumberg wordt opgeroepen door de langzame compressie van de buik, gevolgd door een plotselinge vrijlating van de hand uit de buikwand.

Bij personen met peritonitis veroorzaakt compressie van de buikwand pijn, maar dit is meer uitgesproken wanneer de hand plotseling wordt vrijgegeven en de compressie wordt onderbroken. Om deze reden staat het teken van Blumberg ook bekend als bounce-tederheid . De manoeuvre wordt uitgevoerd met de patiënt in een achteroverliggende positie.

Het teken van Blumberg is typisch positief bij acute appendicitis . Meer in het algemeen wordt dit teken gestimuleerd in het geval van peritoneale betrokkenheid ( peritonitis ), wat ook aanwezig kan zijn in het geval van darmzweren of een ernstige bekkenontstekingsziekte.

Bedenk dat subjecten met buikvliesontsteking, naast over het algemeen positief te zijn voor het teken Blumberg, vaak last hebben van sterke buikpijn (initieel) of diffuus (later), waardoor ze gedwongen worden een foetushouding aan te nemen (met de benen gekruld op de buik) ); de buikwand is meestal erg stijf (houten buik of tafel); misselijkheid, braken en koorts kunnen ook aanwezig zijn. Aangezien peritonitis een medisch noodgeval is, is het raadzaam om gezondheidswerkers onmiddellijk te waarschuwen wanneer deze symptomen zich voordoen.