Wat is Janumet?

Janumet is een geneesmiddel dat twee werkzame stoffen bevat, sitagliptine en metforminehydrochloride. het is verkrijgbaar in capsulevormige tabletten (roze: 50 mg sitagliptine en 850 mg metforminehydrochloride, rood: 50 mg sitagliptine en 1000 mg metforminehydrochloride).

Waar wordt Janumet voor gebruikt?

Janumet wordt gebruikt bij patiënten met type 2-diabetes om de controle van het glucosegehalte (suikergehalte) in het bloed te verbeteren. Het wordt als volgt gebruikt, naast een dieet en lichaamsbeweging:

• bij patiënten die niet voldoende worden gereguleerd met alleen metformine (een antidiabeticum);

• bij patiënten die al een combinatie van sitagliptine en metformine gebruiken als afzonderlijke tabletten;

• in combinatie met een sulfonylureumderivaat, een PPAR-gamma-agonist zoals een thiazolidinedion, of met insuline (een ander type antidiabetica) bij patiënten die niet voldoende worden gereguleerd met dit geneesmiddel en metformine.

Het geneesmiddel is alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

.

Hoe wordt Janumet gebruikt?

Janumet moet tweemaal per dag worden ingenomen. De dosering van de tablet is afhankelijk van de dosis van de andere antidiabetica die eerder door de patiënt zijn ingenomen. Als Janumet wordt ingenomen met een sulfonylureumderivaat of insuline, kan het nodig zijn om de dosis van het sulfonylureumderivaat of insuline te verlagen om hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegels) te voorkomen.

De maximale dosis sitagliptine is 100 mg per dag. Janumet moet na de maaltijd worden ingenomen om maagproblemen veroorzaakt door metformine te voorkomen.

Hoe werkt Janumet?

Type 2-diabetes is een ziekte waarbij de alvleesklier niet voldoende insuline aanmaakt om het glucosegehalte in het bloed te beheersen of waarbij het lichaam insuline niet effectief kan gebruiken. Elk van de actieve ingrediënten van Janumet, sitagliptine en metforminehydrochloride, heeft een andere werking.

Sitagliptine is een dipeptidyl-peptidase-4-remmer (DPP-4). Het werkt door degradatie te remmen

van "incretin" hormonen in het lichaam. Deze hormonen, die na een maaltijd vrijkomen, stimuleren de alvleesklier om insuline aan te maken. Door het incretinepeil in het bloed te verhogen, stimuleert sitagliptine de alvleesklier om meer insuline aan te maken wanneer de glykemische snelheid hoog is, terwijl het niet effectief is wanneer de glucoseconcentratie in het bloed laag is. Sitagliptine verlaagt ook de hoeveelheid glucose die door de lever wordt geproduceerd door het insulinegehalte te verhogen en het glucagon-hormoon te verlagen. Sitagliptine is sinds 2007 geautoriseerd in de Europese Unie (EU) onder de namen Januvia en Xelevia en sinds 2008 met de naam Tesavel.

Metformine remt in principe de glucoseproductie en vermindert de opname ervan in de darm. Metformine is sinds de jaren vijftig in de EU verkrijgbaar. Het resultaat van de gecombineerde werking van de twee actieve ingrediënten is een verlaging van het glucosegehalte in het bloed, wat helpt om type 2 diabetes onder controle te houden.

Welke studies zijn er uitgevoerd op Janumet?

Sitagliptine als monotherapie met de namen Januvia / Xelevia / Tesavel kan worden gebruikt met metformine en de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat bij patiënten met type 2 diabetes. Het bedrijf presenteerde de resultaten van drie onderzoeken naar Januvia / Xelevia voor ondersteuning van het gebruik van Janumet bij patiënten die niet voldoende werden gereguleerd bij lopende behandeling met metformine. Twee van de onderzoeken onderzochten sitagliptine als een toevoeging aan metformine: de eerste vergeleek het met placebo (een schijnbehandeling) bij 701 patiënten en het tweede vergeleek het met glipizide (een sulfonylureum) bij 1.172 patiënten. In de derde studie werd sitagliptine vergeleken met placebo, indien toegediend als aanvullende therapie voor glimepiride (een andere sulfonylureumderivaat), met of zonder metformine, bij 441 patiënten.

De resultaten van drie andere onderzoeken werden gebruikt om het gebruik van Janumet te ondersteunen. De eerste groep omvatte 1091 patiënten die niet voldoende werden gecontroleerd op dieet en lichaamsbeweging alleen en vergeleken het effect van Janumet alleen met dat van metformine of sitagliptine. De tweede groep omvatte 278 patiënten die niet voldoende werden gecontroleerd met de combinatie van metmorfine en rosiglitazon (een PPAR-gamma-agonist) en vergeleken de effecten van het toevoegen van sitagliptine of placebo. De derde groep omvatte 641 patiënten die niet naar tevredenheid konden worden gecontroleerd op een stabiele dosis insuline, waarvan driekwart ook metaphomine nam. De effecten van toevoeging van sitagliptine of placebo werden ook in deze studie vergeleken. In alle onderzoeken was de voornaamste graadmeter voor de werkzaamheid de verandering in de bloedconcentratie van een stof met de naam geglycosyleerd hemoglobine (HbA1c), die een indicatie geeft van de effectiviteit van de bloedglucosecontrole.

Het bedrijf heeft verdere onderzoeken uitgevoerd om aan te tonen dat de werkzame bestanddelen van Janumet door het lichaam worden opgenomen op dezelfde manier als de twee geneesmiddelen die afzonderlijk worden toegediend.

Welke voordelen bleek Janumet tijdens de studies te hebben?

Janumet was werkzamer dan metformine alleen. De toevoeging van 100 mg sitagliptine aan metformine verminderde HbA1c-spiegels met 0, 67% (van ongeveer 8, 0%) na 24 weken, vergeleken met een daling van 0, 02% bij patiënten die een placebo. De werkzaamheid van de toevoeging van sitagliptine aan metformine was vergelijkbaar met die van de toevoeging van glipizide. In het onderzoek waarin sitagliptine werd toegevoegd aan glimepiride en metformine, daalden de HbA1c-spiegels met 0, 59% na 24 weken, vergeleken met een toename van 0, 30% bij patiënten die een placebo toevoegden.

In de eerste van drie andere onderzoeken was Janumet effectiever dan metformine of sitagliptine alleen. In het tweede onderzoek daalden de HbA1c-spiegels na 18 weken met 1, 03% bij patiënten die sitagliptine aan metformine en rosiglitazon toevoegde, tegen een daling met 0, 31% bij degenen die placebo toevoegden; uiteindelijk daalden ze met 0, 59% na 24 weken bij patiënten die sitagliptine aan insuline hadden toegevoegd, vergeleken met een daling van 0, 03% bij degenen die placebo toevoegden. Met betrekking tot dit effect was er geen verschil tussen patiënten die ook metformine gebruikten en patiënten die dat niet deden.

Welke risico's houdt het gebruik van Janumet in?

De meest voorkomende bijwerking van Janumet (waargenomen bij 1 tot 10 op de 100 patiënten) is misselijkheid. Zie de bijsluiter voor de volledige beschrijving van de gerapporteerde bijwerkingen van Janumet. Janumet mag niet worden gebruikt bij mensen die mogelijk overgevoelig (allergisch) zijn voor sitagliptine, metformine of voor enig ander bestanddeel van het middel. Het mag niet worden gebruikt bij patiënten die diabetes diabetische ketoacidose of diabetische precoma hebben (gevaarlijke aandoeningen die bij diabetes kunnen optreden), nier- of leverproblemen, aandoeningen die de nieren kunnen aantasten of een ziekte die de zuurstoftoevoer naar de nieren vermindert. weefsels zoals hart- of longfalen of een recente hartaanval. Het mag niet worden gebruikt, zelfs niet bij patiënten die overmatig veel alcohol gebruiken of die lijden aan alcoholisme of vrouwen die borstvoeding geven. Zie de bijsluiter voor de volledige lijst met gebruiksbeperkingen.

Waarom is Janumet goedgekeurd?

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) heeft geconcludeerd dat de voordelen van Janumet groter zijn dan de risico's en heeft geadviseerd een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van Janumet.

Meer informatie over Janumet:

Op 16 juli 2008 heeft de Europese Commissie vrijgegeven aan Merck Sharp & Dohme Ltd.

een handelsvergunning voor Janumet, geldig in de hele Europese Unie.

De handelsvergunning is vijf jaar geldig en kan na deze periode worden verlengd.

Klik hier voor het volledige EPAR van Janumet.

Laatste update van deze samenvatting: 10-2009