drugs

SIRIO ® - Melevodopa + Carbidopa

SIRIO ® is een geneesmiddel op basis van Melevodopa-hydrochloride en Carbidopa-hydraat

THERAPEUTISCHE GROEP: dopaminerge stoffen

Indicaties Actie Mechanismen Onderzoek en klinische effectiviteit Gebruiks- en doseringinstructies Waarschuwingen Zwangerschap en borstvoeding InteractiesContra-indicaties Ongewenste effecten

Indicaties SIRIO ® - Melevodopa + Carbidopa

SIRIO ® is geïndiceerd voor de behandeling van de ziekte van Parkinson, vooral wanneer het wordt gekenmerkt door motorische fluctuaties zoals akinesie bij het ontwaken, 's middags of aan het einde van de dosis.

Werkingsmechanisme SIRIO ® - Melevodopa + Carbidopa

SIRIO ® is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson, bestaande uit een methylester van Levodopa zoals melevodopa en een remmer van perifere decarbosilase zoals Carbidopa.

Deze associatie maakt het medicijn bijzonder actief bij de behandeling van de pathologie en vooral bij de beheersing van de akinesias; het mogelijk maken dat melevodopa het systeem van kernen van de basis bereikt, om te worden omgezet in dopamine door decarboxylasen die aanwezig zijn in de presynaptische uiteinden van dopaminergische neuronen op striataal niveau en in het beheersen van de klassieke motorische symptomatologie geassocieerd met dopamiminergic deficiëntie aanwezig bij de ziekte van Parkinson.

De aanwezigheid van Carbidopa maakt het mogelijk om de klassieke bijwerkingen van Levodopa te beheersen, geassocieerd met de omzetting in dopamine uitgeoefend door perifere dopa-decarboxylasen, die de bloed-hersenbarrière niet doordringt en zich daarom op het perifere niveau concentreert

De bovengenoemde activiteiten worden ook bevorderd door voordelige farmacokinetische eigenschappen, die Melevodopa in staat stellen om effectiever op te lossen in een waterige omgeving, waardoor de absorptie sneller wordt en daarom de therapeutische activiteit sneller begint.

De metabolieten die zijn afgeleid van de absorptie van beide actieve ingrediënten worden hoofdzakelijk via de nieren uitgescheiden.

Studies uitgevoerd en klinische werkzaamheid

LEVODOPA / CARBIDOPA EN KWALITEIT VAN SLAAP

Acta Neurol Scand. 2013 mei; 127 (5): e28-32. doi: 10.1111 / ane.12075. Epub 2013 11 jan.

Interessante Italiaanse studie die aantoont hoe de behandeling met Levodopa en Carbidopa in gel voor intestinale infusie de slaapkwaliteit aanzienlijk kan verbeteren bij patiënten met de ziekte van Parkinson.

EXTENDED RELEASE CARBIDOPA / LEVODOPA

Parkinsonisme Relat Disord. 2013 5 september.

Werkzaamheden die aantonen hoe de toediening van Carbidopa / Levodpa met verlengde afgifte de klinische toestand van patiënten met de ziekte van Parkinson in de beginfase aanzienlijk kan verbeteren, vergeleken met dezelfde combinatie in de normale formulering.

DE EFFECTIVITEIT VAN GECOMBINEERDE THERAPIEËN IN DE VOORGEGEVEN PARKINSONSTATEN

J Neural Transm. 2013 20 november. [Epub ahead of print]

Het meest recente onderzoek in combinatie met Levodopa / Carbidopa-combinatietherapie ook entacapone vertoont duidelijk betere verbeteringen bij patiënten in de vroege fase van Parkinson, zonder relevante bijwerkingen te registreren.

Wijze van gebruik en dosering

SIRIO ®

Bruistabletten van 27 mg Carbidopa idrata (gelijk aan 25 watervrije Carbidopa) en 314 mg Melevodopa-hydrochloride (gelijk aan 250 mg Levodopa);

Bruistabletten van 13, 5 mg Carbidopa idrata (equivalent aan 12, 5 van Carbidopa watervrij) en 157 mg Melevodopa-hydrochloride (gelijk aan 125 mg Levodopa);

Bruistabletten van 27 mg Carbidopa-hydrata (gelijk aan 25 watervrije Carbidopa) en 125, 6 mg Melevodopa-hydrochloride (gelijk aan 100 mg Levodopa).

De keuze van het therapeutisch schema, de doseringen en de timing van de aanname is aan de arts-expert in de behandeling van neurologische pathologieën na zorgvuldige evaluatie van de algehele gezondheidstoestand van de patiënt en de ernst van het relatieve klinische beeld.

Een aanpassing van de normaal gebruikte doses moet duidelijk worden overwogen bij oudere patiënten of bij patiënten die lijden aan nierziekten, waarvoor de excretiecapaciteiten gedeeltelijk zouden zijn aangetast.

Waarschuwingen SIRIO ® - Melevodopa + Carbidopa

SIRIO ® -therapie moet noodzakelijkerwijs worden voorafgegaan door een zorgvuldig neurologisch onderzoek dat is gericht op het verduidelijken van zowel de oorsprong van de symptomatologie als de prescriptieve geschiktheid van Levodopa.

De behandeling moet ook onder toezicht staan ​​van ervaren medisch personeel om symptomen en symptomen die kunnen worden toegeschreven aan mogelijke bijwerkingen van de therapie onmiddellijk te identificeren en de geschiktheid van de doses en de gekozen therapie opnieuw te beoordelen.

Bijzondere voorzichtigheid bij het gebruik van SIRIO ® dient ook te worden gehandhaafd bij patiënten met psychiatrische stoornissen, psychotische stoornissen, cardiovasculaire aandoeningen, pulmonaire, hepatische en nierziekten.

De patiënt die SIRIO ® krijgt, moet het gebruik van machines of voertuigrijden vermijden, gezien de gedocumenteerde slaapaanvallen en de vermindering van de perceptieve vaardigheden die uitgebreid worden gedocumenteerd na het gebruik van Levodopa.

SIRIO ® bevat lactose als excipiënt, waardoor het gecontra-indiceerd is bij patiënten met lactase-enzymdeficiëntie, het glucose-galactose malabsorptiesyndroom en galactosemie.

Het wordt aanbevolen om het geneesmiddel buiten het bereik van kinderen te houden.

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

De bovengenoemde contra-indicaties voor het gebruik van SIRIO ® strekken zich ook uit tot de zwangerschap en de daaropvolgende periode van borstvoeding, gezien de afwezigheid van onderzoeken die het veiligheidsprofiel van zijn actieve ingrediënten voor de gezondheid van de foetus en de zuigeling volledig kunnen beschrijven. .

interacties

De patiënt die SIRIO ® krijgt, dient de gelijktijdige inname van:

  • antihypertensiva voor het risico van posturale hypotensie;
  • antidepressiva vanwege de mogelijke bijwerkingen die samenhangen met de gelijktijdige inname van Levodopa;
  • Fenotiazines, fenytoïne, papaverine en andere actieve ingrediënten die de normale farmacokinetische eigenschappen van Levodopa kunnen veranderen.

Contra-indicaties SIRIO ® - Melevodopa + Carbidopa

Het gebruik van SIRIO ® is gecontraïndiceerd bij patiënten die overgevoelig zijn voor het werkzame bestanddeel of voor een van de hulpstoffen en bij patiënten die lijden aan ernstige lever- en nieraandoeningen, bij patiënten met nauwe-kamerhoekglaucoom, myocardiaal infarct, vermoedelijke melanoomlaesies, bij patiënten onder de leeftijd van 18, tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Ongewenste effecten - Bijwerkingen

Ondanks de associatie met Carbidopa, laat het toe om de potentiële bijwerkingen gerelateerd aan de inname van Levodopa significant te beperken, het gebruik van SIRIO ® kan het optreden van bijwerkingen zoals misselijkheid, braken, duizeligheid, psychiatrische stoornissen, tachycardie, slaperigheid en vermoeidheid bepalen. .

Gelukkig is de incidentie van klinisch relevante bijwerkingen verspreid over de verschillende organen en systemen zeldzaam, waarvoor het vaak nodig is om de dosering aan te passen.

Continue medische supervisie is daarom noodzakelijk, zelfs in het licht van de hoge incidentie van de bovengenoemde nadelige reacties.

Notes

SIRIO ® is een geneesmiddel waarvoor een verplicht medisch voorschrift geldt.