drugs

CICATRENE ® Neomycin + Bacitracin + Glycine, Cysteine ​​en Threonine + Lidocaïne

CICATRENE ® is een geneesmiddel op basis van Neomycin sulfate + Bacitracin zinc + Glycine, Cysteine ​​and Threonine

THERAPEUTISCHE GROEP: Antibiotica en chemotherapeutische geneesmiddelen in combinatie

Indicaties Actie Mechanismen Onderzoek en klinische effectiviteit Gebruiks- en doseringinstructies Waarschuwingen Zwangerschap en borstvoeding InteractiesContra-indicaties Ongewenste effecten

Indicaties CICATRENE ® Neomycin + Bacitracin + Glycine, Cysteine ​​en Threonine

CICATRENE ® wordt op klinisch gebied gebruikt voor de behandeling van oppervlakkige huidinfecties die worden veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor neomycine en bacitracine of in oppervlakkige besmettingen met infectieus risico.

Werkingsmechanisme CYATRENE ® Neomycin + Bacitracin + Glycine, Cysteine ​​en Threonine

CICATRENE ®, een medicijn dat veel wordt gebruikt zowel in de klinische als in de vorm van zelfmedicatie, is een product dat in staat is om actieve ingrediënten te combineren met een uitgesproken microbicide activiteit, zelfs aminozuren, die fibroblastische proliferatie kunnen stimuleren, waardoor de hersteltijd van de huidlaesie wordt verkort.

Deze activiteit wordt vergemakkelijkt door de mogelijkheid dat de verschillende topicaal aangebrachte actieve ingrediënten zich in het centrum concentreren en vertegenwoordigen aldus een gebruiksklaar substraat voor de verschillende aanwezige biologische elementen.

De therapeutische activiteit van CICATRENE ® wordt daarom gegarandeerd door de aanwezigheid van:

  • Neomycine, een antibioticum dat tot de categorie van aminoglycosiden behoort en in staat is tot het uitoefenen van bacteriostatische en bacteriedodende werking door remming van de 30S-ribosomale subeenheid en het blokkeren van eiwitsynthese. De vorming van afwijkende eiwitten naast het in gevaar brengen van de normale metabole activiteit van het micro-organisme, is in staat om het membraan en de bacteriële wand te beschadigen, waarbij de lysis ervan wordt bepaald.
  • Bacitracine, een polypeptide-antibioticum met directe activiteit voornamelijk tegen Gram-positieve organismen die enkele enzymatische stappen die nodig zijn voor de synthese van peptidoglycaan kunnen remmen, waardoor de synthese van de bacteriële wand in gevaar wordt gebracht.
  • Glycine, cysteïne en threonine, aminozuren die in het bijzonder worden gebruikt door cellen in actieve replicatie, fundamenteel voor fibroblasten om de synthese van nieuwe matrix te optimaliseren, waardoor een snel herstel van de histologische kenmerken van het beschadigde weefsel wordt verzekerd.

Studies uitgevoerd en klinische werkzaamheid

1. NEOMYCIN IN GEBRANDE PATIËNTEN

Am J Clin Dermatol. 2002; 3 (8): 529-34.

Belangrijk overzicht dat de werkzaamheid aantoont van neomycine voor lokaal gebruik bij het verbeteren van de klinische toestand van patiënten met brandwonden, waardoor een snelle regressie van huidlaesies mogelijk is en de huid wordt beschermd tegen bacteriële infecties.

2. NEOMYCIN OTOTOXICITEIT

J Laryngol Otol. 2005 Jan; 119 (1): 48-50.

Nog een andere studie die aantoont hoe neomycine, als een aminoglycoside, een potentiële ototoxische rol heeft, vooral bij alle potentieel gepredisponeerde patiënten. Om deze reden raden we de toepassing van dit antibioticum niet aan op het niveau van het uitwendige oor en de gehoorgang.

3.GEVOELIGHEID VOOR NEOMYCIN

Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2005 oktober; 14 (10): 725-33.

Interessante epidemiologische studie uitgevoerd bij meer dan 47 duizend patiënten die aantoont hoe neomycine bijzonder gevoelig kan zijn en soms verantwoordelijk voor potentieel gevaarlijke bijwerkingen.

Wijze van gebruik en dosering

CICATRENE ®

Crème en poeder voor huidgebruik bestaande uit 3.300 IE neomycinesulfaat, 250 IE bacitracinezink, 10 mg L-glycine, 2 mg L-cysteïne en 1 mg L-threonine per gram product.

Het wordt aanbevolen om CICATRENE ® pas toe te passen na een grondige reiniging van de getroffen regio.

Het aanbrengen van een dunne laag crème of de juiste hoeveelheid poeder tweemaal per dag kan een snel herstel van de wond binnen enkele dagen garanderen, waarbij overlapping van bacteriële infecties wordt vermeden.

Waarschuwingen CICATRENE ® Neomycin + Bacitracin + Glycine, Cysteine ​​en Threonine

Hoewel het gebruik van CICATRENE ® in het algemeen veilig is en geen klinisch relevante bijwerkingen heeft, kan langdurig gebruik van het geneesmiddel leiden tot het optreden van lokale bijwerkingen.

De mogelijke verschijning van de bovengenoemde effecten zou de patiënt moeten alarmeren, die na overleg met zijn arts de mogelijkheid zou kunnen overwegen om de lopende therapie te schorsen.

De toediening van het geneesmiddel op de slijmvliezen of op de conjunctiva, op bijzonder uitgestrekte gebieden en op de diep beschadigde huid kan de systemische absorptie van de antibiotica die het bevat, vergemakkelijken, waardoor de patiënt wordt blootgesteld aan bijwerkingen die soms ernstig zijn, zoals nefrotoxiciteit en ototoxiciteit.

Langdurig en onvoldoende gebruik van het product kan de vorming van stammen die resistent zijn tegen veel voorkomende antibiotische therapie vergemakkelijken, wat het klinische beeld van de patiënt verergert.

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

Het gebruik van CICATRENE ® tijdens de zwangerschap en in de daaropvolgende periode van borstvoeding mag uitsluitend worden uitgevoerd in geval van echte nood en altijd onder streng medisch toezicht, waarbij alle mogelijke omstandigheden worden vermeden die de systemische absorptie van de actieve ingrediënten kunnen vergemakkelijken.

interacties

Op dit moment zijn actieve ingrediënten die in staat zijn om de therapeutische eigenschappen en het veiligheidsprofiel van CICATRENE ® te veranderen, niet bekend.

Vanwege de mogelijke nefrotoxische en ototoxische effecten wordt de gelijktijdige toediening van andere aminoglycosiden, vooral via systemische route, echter niet aanbevolen.

Contra-indicaties CICATRENE ® Neomycin + Bacitracin + Glycine, Cysteinee Threonine

Het gebruik van CICATRENE ® is gecontraïndiceerd in geval van overgevoeligheid voor het actieve bestanddeel en de hulpstoffen.

Vergeet ook niet om contact van het medicijn met de slijmvliezen en conjunctiva te vermijden.

Ongewenste effecten - Bijwerkingen

Het gebruik van CICATRENE ® wordt over het algemeen goed verdragen en heeft geen klinisch relevante bijwerkingen.

Deze veiligheid, gegarandeerd door het actuele gebruik van het geneesmiddel en de lage systemische absorptie van de actieve ingrediënten, stelt de patiënt niet bloot aan bijzonder significante risico's.

Lokale overgevoeligheidsreacties met mogelijke overlapping van bacteriële infecties veroorzaakt door micro-organismen die resistent zijn tegen neomycine en bacitracine kunnen echter optreden na langdurig gebruik van het geneesmiddel.

Notes

CICATRENE ® is niet onderworpen aan een verplicht medisch voorschrift.