drugs

GENTALYN ® Gentamicin

GENTALYN ® is een medicijn op basis van gentamicinesulfaat

THERAPEUTISCHE GROEP: Antibiotica voor lokaal gebruik

Indicaties Actie Mechanismen Onderzoek en klinische effectiviteit Gebruiks- en doseringinstructies Waarschuwingen Zwangerschap en borstvoeding InteractiesContra-indicaties Ongewenste effecten

Indicaties GENTALYN ® Gentamicin

GENTALYN ® wordt met succes gebruikt bij de behandeling van inflammatoire huidlaesies die worden onderhouden door gentamicine-gevoelige micro-organismen.

Folliculitis, pyodermie, traumatische letsels, zweren, brandwonden, excoriaties en eczeem zijn slechts enkele van de pathologische aandoeningen waarvoor het gebruik van GENTALYN ® is aangewezen.

Werkingsmechanisme GENTALYN ® Gentamicin

Gentamicine, het werkzame bestanddeel van GENTALYN ®, is een natuurlijk antibacterieel aminoglycoside dat in het laboratorium wordt geëxtraheerd uit bacteriekweken van Micromonospora purpurea, effectief tegen talrijke Gram-positieve en negatieve micro-organismen zoals Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeuriginosa, E.Coli, Proteus vulgaris algemeen verantwoordelijk voor huidinfecties en superinfecties.

De hiervoor genoemde therapeutische activiteit wordt ondersteund door een effectief werkingsmechanisme dat de binding van Gentamicine aan de 30S-ribosomale subeenheid en het daaruit volgende blok van het proces van eiwitsynthese omvat.

De afwezigheid van enzymatische factoren en structurele eiwitten die afkomstig zijn van deze remming, induceert de snelle dood van de bacteriën en de geleidelijke remissie van de geklaarde symptomatologie.

Alles wordt ook vergemakkelijkt door de uitstekende farmacokinetische eigenschappen van topisch toegepast gentamicine, die de systemische absorptie van het geneesmiddel aanzienlijk verminderen om volledig onbeduidend te zijn.

Studies uitgevoerd en klinische werkzaamheid

HET GEBRUIK VAN DE GENTAMINE IN DE DIABETISCHE VOET

Expert Opin Drug Deliv. 2009 Jun; 6 (6): 639-42. doi: 10.1517 / 17425240902997919.

Experimentele studie die de mogelijke bruikbaarheid van gentamicine in schuim aantoont bij het verminderen van het risico op infectie bij diabetische voetzweren, waardoor het klinische verloop van de ziekte wordt verbeterd.

TOPIC GENTAMINE EN RISICO VAN POST-CHIRURGISCHE INFECTIE

Ann Thorac Surg. 2012 dec; 94 (6): 2033-7. doi: 10.1016 / j.athoracsur.2012.07.044. Epub 2012 7 september.

Reser D, Rodriguez Cetina Biefer H, Plass A, Ruef C, Seifert B, Bettex D, Biaggi P, Falk V, Salzberg SP.

Onderzoek waaruit het nut van gentamicine blijkt dat topisch wordt gebruikt bij het verminderen van het risico van infecties na heroperatie voor postoperatieve bloedingen. Deze gegevens zijn vooral belangrijk voor thoracale chirurgie en intensieve zorgafdelingen, waar het risico op post-operatieve infectie een serieus probleem is.

DE GENTAMYCINE IN DE BACTERIËN GEWRICHTEN

Zhonghua Yan Ke Za Zhi. 2008 dec; 44 (12): 1098-102.

Recent onderzoek dat de werkzaamheid van gentamicine, in een formulering die geschikt is voor oogheelkundig gebruik, aantoont bij het verminderen van de bacteriële proliferatie die aanwezig is in de conjunctivale zak tijdens bacteriële conjunctivitis.

Wijze van gebruik en dosering

GENTALYN ®

Topische crème met 0, 1% gentamicine;

0, 1% Gentamicin zalf voor gebruik door de huid.

Onder medische indicatie wordt in het algemeen aanbevolen om de juiste hoeveelheid medicatie 3-4 keer per dag direct in het gebied dat getroffen is door het infectieproces in de beginfase toe te passen, om in de volgende periode tot 1-2 toepassingen te verminderen.

Over het algemeen heeft het de voorkeur GENTALYN ® in crème te gebruiken bij het afscheiden van inflammatoire laesies, GENTALYN ® zalf in droge vormen.

Waarschuwingen GENTALYN ® Gentamicin

Om de werkzaamheid en veiligheid van de behandeling met GENTALYN ® te behouden, moet de patiënt in therapie bepaalde hygiënisch-hygiënische regels respecteren, zoals:

  • maak het te behandelen gebied voor elke toepassing grondig schoon;
  • handen grondig reinigen na elke toepassing;
  • vermijd contact van het medicijn met ogen en slijmvliezen;
  • vermijd de toepassing van het product op bijzonder grote huidoppervlakken die duidelijk beschadigd zijn;
  • vermijd langdurig gebruik van het geneesmiddel om de vorming van geneesmiddelresistente microbiële stammen en het optreden van bijwerkingen te voorkomen.
  • houd het geneesmiddel buiten het bereik van kinderen.

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

Gezien het gebrek aan studies die in staat zijn om het veiligheidsprofiel van gentamicine dat topisch voor foetale gezondheid wordt gebruikt, het beste te karakteriseren, is het raadzaam om alleen te beperken tot gevallen waarin het gebruik van GENTALYN ® tijdens de zwangerschap en de daaropvolgende periode van borstvoeding.

Elk gebruik moet regelmatig door uw arts worden gecontroleerd.

interacties

Hoewel er geen bekende farmacologische interacties bekend zijn, is het raadzaam om gelijktijdig gebruik van andere neuro- en nefrotoxische geneesmiddelen te vermijden.

Contra-indicaties GENTALYN ® Gentamicin

Het gebruik van GENTALYN ® is gecontraïndiceerd bij patiënten die overgevoelig zijn voor het werkzame bestanddeel of voor een van de hulpstoffen.

Ongewenste effecten - Bijwerkingen

Het gebruik van GENTALYN ®, over het algemeen goed verdragen en zonder klinisch relevante bijwerkingen, kan soms leiden tot het optreden van lokale bijwerkingen zoals erytheem en jeuk.

De bijwerkingen geassocieerd met allergische gebeurtenissen zijn beslist zeldzamer.

Notes

GENTALYN ® is een medicijn op recept.